مرضیه حدیدچی دباغ:


«انسان باش، بیندیش، راه را انتخاب کن.»

«این جمله‌ای بود که شهید رجایی بالای ورقه‌های امتحان ریاضی مدرسه‌ی رفاه می‌نوشت. مدرسه‌ی رفاه، مدرسه‌ی فرزندان زندانی‌ها بود و تمام افرادی که آنجا درس می‌خواندند به نوعی سیاسی محسوب می‌شدند. برای همین تمام کارهایی در مدرسه انجام می‌شد به نوعی سیاسی بود.»حاشیه های مهم‌تر از متن، علی الفت‌پور، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص٢٠١» به نقل از: «خاطرات مرضیه حدیدچی دباغ، محسن کاظمی، نشر سوره مهر، ص٢۶۴»)