«با نوجوانی در جبهه مصاحبه کردند که کارش خنثی کردن مین بود. از او پرسیدند: تا کنون چند مین خنثی کرده‌ای؟ گفت: نشمردم، ترسیدم بشمارم غرور مرا بگیرد.»


[خاطرات از زبان حجت‌الاسلام محسن قرائتی، ج۲، انتشارات مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ص۳۹]