حجت‌الاسلام عبدالله نوری در مقام وزارت کشور خطاب به اعضای دفتر تحکیم وحدت (سال ۱۳۷۷):


“برای اینکه به توسعۀ سیاسی دست پیدا کنیم باید جامعه را به قرمز و آبی تقسیم کنیم. مانند آمریکا که رقابت دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات، موجب رونق توسعۀ سیاسی می‌شود باید جامعه را به طرفداران جناح قرمز یا جناح آبی تقسیم کرد.”[هفته‌نامۀ ۹دی، شمارۀ ۳۰، ۲۸ آبان ۱۳۹۰، ص۱۴، عبدالله نوری سقوط در عطش قدرت]