زخمی‌ام التیام می‌خواهم

التیام از امام می‌خواهم


السلامُ علیک یا ساقی

من علیک‌السلام می‌خواهم


مستی‌ام را بیا دوچندان کن

جام می پشت جام می‌خواهم


گاه‌گاهی کمی جنون دارم

من جنونی مدام می‌خواهم


تا بگردم کمی به دور سرت

طوف بیت‌الحرام می‌خواهم


لحظۀ مرگ چشم در راهم

از تو حسن ختام می‌خواهم


در نجف سینه بی‌قرار از عشق

گفت لایمکن الفرار از عشقسیدحمیدرضا برقعی