کیومرث صابری فومنی (گل‌آقا):


“… با رجایی در انتخابات ریاست جمهوری یک بحث مفصل کردم، گفتم تو خائنی به بنی‌صدر رأی ندادی، چون امام به بنی‌صدر رأی می‌دهد. من این‌جوری می‌فهمیدم، به هر حال.”[خاطرات کیومرث صابری(گل‌آقا)، نشر عروج، ص۳۶]