آیت‌الله محمدعلی اراکی:


“… کار او [امام خمینی] فقط و فقط برای رضای خداست. این مرد از آن مردهایی است که اگر در روز عاشورا بود، هفتاد و دو تن، می‌شدند هفتاد و سه تن، آن وقت سینه‌اش را جلوی شمشیر و نیزه سپر می‌کرد.

چنین شخصی جان و حیثیات و ریاست و مال و فرزند و عیالش را فدای اسلام کرده و برای همه چیز حاضر است و از هیچ چیز باک ندارد. نه از آمریکا می‌ترسد، نه از روس. تمام آنها یک طرف، او هم یک طرف. خدا چنین قلبی به او داده است…”
[پا به پای آفتاب؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی(س)، امیررضا ستوده، نشر پنجره، ج۲، ص۲۱۹]