فیلم Before I Go To Sleep  رو دیدم. باید بگم حالم بد شد. احساس می‌کنم هومن سیدی با فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» سرم کلاه گذاشته. از ایده‌ش‌خوشم اومده بود.

قبلاً تصور می‌کردم یه جور اقتباس از فیلم Memento بوده باشه؛ اما حالا که Before I Go To Sleep رو دیدم، این حجم از کپی‌کاری حال‌مو بد کرده.