دکتر احمدتوکلی:

 

“… خدم و حشم داشتن، محتشم شدن را هم به‌دنبال دارد. کم هستند افرادی که خدم و حشم داشته باشند اما محتشم نشوند. به‌همین دلیل، روحیه بتدریج تغییر می‌کند و تجمل‌گرایی و اشرافیت اداری حاکم می‌شود.

من اولین‌باری که اتاق بزرگ دیدم در سال ۱۳۵۱ بود؛ به‌دلایلی از سربازی فرار کردم و بعد از زندان آزاد شده بودم، بعد به هنگ ژاندارمری رفتم. تیمسار زندیه فرمانده آنجا بود که خیلی متنفّذ بود و با شاه به شکار می‌رفت. من اولین‌بار اتاق بزرگ را آنجا دیدم. الآن اتاق سردارهای خوب سپاه که در مقابل دولتی‌ها عقب‌مانده‌تر هستند، از آن خیلی تجملی‌تر است. تازه عرض کردم که دفاتر بعضی از فرماندهان سپاه، از دفاتر دولتی ساده‌تر است؛ بالاخره عکس رفیق‌های شهیدشان را روی دیوار زدند و رویشان نمی‌شود هر کاری بکنند.”

 

 

[دوماهنامهٔ گفتمان الگو، شمارهٔ ۱۱، آبان ۱۳۹۵، گفت‌وگو با دکتر احمد توکلی: نه سکولار هستیم نه دین‌مدار، ص ۴۸]