“- عجیب‌ترین چیزی که در ایران دیدی، چی بود؟ از چیزایی بگو که انتظارشون رو نداشتی.

– مربای هویج.

جا خندید: «واقعاً؟»

– جدی می‌گم. کی از سبزیجات، مربا درست می‌کنه؟ این همه‌چی رو نشون می‌ده. انقلاب، مسئلهٔ گروگان‌ها… همه‌چی رو.”

 

 

 

[مسجد پروانه: سفر دختری آمریکایی به عشق و مسلمانی، جی.ویلو ویلسون، ترجمهٔ محسن بدره، نشر آرما، چاپ دوم، ۱۳۹۴، ص ۱۹۱]

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) برخی زنان مسیحی در مصر برای طلاق‌گرفتن مسلمان می‌شوند!

(+) پس بینواها برا چی روزه می‌گیرن؟

(+) رزق