“سیلوَن گفت: «توی تاریخ همیشه جنگیدن با اونایی که با عقیده به میدون اومده‌ان سخت بوده…»”

 

 

 

[خاطرات سفیر، نیلوفر شادمهری، انتشارات سورهٔ مهر، چاپ دهم، تهران، ۱۳۹۶، ص۶۹]