گوش دارد؛ نمی‌شنود! چشم دارد؛ نمی‌بیند! …بحث با هم‌چو کر و کوری که روز روشن را می‌گوید شب است، بس عجب است!


این سنّی‌ها بعد از این‌همه سال فهمیدند یک جای احادیث و روایاتی که حکومتِ ظالم را برای‌شان مشروع قلم‌داد می‌کرده و مظالم ِ بنی‌امیه و بنی‌عباس را توجیـه، می‌لنگد. این سنّی‌ها فهمیدند نمی‌توان با این روحیه، کاری پیش برد و به‌پا خواستند و خون دادند و قیام کردند علیه حکّام جائرشان.

آن وقت، توی شیعه که امام حسین –سلام‌الله علیه- داری، نفهمیدی! از قم، کامنت پشتِ کامنت پر کرده‌ای از احادیث و روایاتی که به اعتبارشان زیر یوغ پهلوی باقی بمانی؛ که چه؟! …که قیام علیه پهلوی، خروج ِ پیش از ظهور بوده و خلاف رضای خدا!!! …به خیال‌ت من هم اراجیف‌ت منتشر می‌کنم!؟ …هه!


محمدرضا، شاهِ شیعه، می‌خواره نبود؟ زن‌باره نبود؟ امثالِ جشن‌های هنر شیرازش  فسق و فجور ِ هویدا نبود؟ …از همۀ این‌ها بالاتر؛ گماشته و پی‌رو و ذلیل ِ کفار و دشمنان مسلّم ِ اسلام و مسلمین نبود؟ …«مِثلی لایُبایعُ مِثلَه» را ثارالله –سلام‌الله علیه- برای که گفته پس؟! هر حدیثی با آیاتِ قرآن مطابقت نکرد «فاضربوهُ علَی الجدار» به دیوار بکوبیدش را پیام‌بر –صلی‌الله علیه و آله- برای که گفته پس؟! «ما خالَفَ کتاب‌الله فَلَیسَ مِن حدیثی» را امام معصوم –سلام‌الله علیه- برای که گفته پس؟! «ما خالفَ قول ربّنا فاضربوهُ عرضَ الجدار» را چه‌طور؟! …این همه علما و فقها و مراجع که از خمینی حمایت کردند و ایستادند، این حدیث‌ها که تو کردی نفهمیدند!!!