خنـدیـدیـم:

قدری به «عشق من حامد بهداد»؛ نمایشی دو نفره که اگه پاستوریزه‌ش می‌کردی، چیزی می‌شد تو مایه‌های «نیمکت».

قدری هم به «خوابم می‌آد»؛ به اکبر ِ عبدی‌ش.


***


راستی! دنبالِ «کهن دیارا؛ خاطرات فرح دیبا»م. کسی سراغ داره چه‌جور می‌شه گیرش آورد؟