فرح پهلوی تو خاطرات‌ش (ص۲۲۹) نوشته که ۲۵ بهمن [۱۳۵۷] پاس‌دارهای انقلاب به سفارتِ آمریکا تو تهران حمله کرده و اونو برای چن ساعت تصرف کردن؛ که با دخالتِ بازرگان، مجبور به ترکِ اون‌جا شدن.

تا حالا نشنیده بودم.

راست می‌گه؟


***


او تو خاطرات‌ش بارها از «دیوانه»، «دیوانه کردن»، «دیوانه شدن»، «دیوانه‌کننده» و… استفاده کرده. تکیه‌کلام‌شه خب!