با یه آقای نویسنده و پژوهش‌گر که مدت‌هاست مدیرِ فرهنگی برشمرده می‌شه، دارم حرف می‌زنم… اون‌قدر ناز و ادا داره که اسم بازی‌گرا و هنرمندا بد در رفته!