ای مردم غزه!

 

اطمینان دارم اگر گوسفند بودید، رسانه ها و سازمان
های بین المللی به وظایف خود عمل می کردند و بی اعتنا نمی گذشتنـد!

 

 

 

پی نوشت: این پست به دعوت آقای دژاکام نوشته شده.