موضوع: عکس‌نوشت
تاريخ: دوشنبه، 31 اردیبهشت ، 1391

 سر ِ  زلفِ  گره‌گیـر ِ  دلارام

به‌دست آورد و رَست از دست  ایـّام


موضوع: عکس‌نوشت
تاريخ: سه شنبه، 4 اردیبهشت ، 1391

 چون میسر نیست با من کام او

عشق‌بازی می‌کنم با نام او


موضوع: عکس‌نوشت
تاريخ: یکشنبه، 9 بهمن ، 1390

 

…که جان زنده‌دلان سوخت در بیابانش


موضوع: عکس‌نوشت
تاريخ: سه شنبه، 30 تیر ، 1389

 


عیان است از شکست رنگ ما وضع پریشانی
چه لازم شانه ‌کردن طرهٔ آشفته‌حالی را؟!


موضوع: برترین یادداشت‌ها، عکس‌نوشت
تاريخ: دوشنبه، 1 تیر ، 1389

 

 

حیـران ِ بـازی ِ بزرگـان

موضوع: عکس‌نوشت
تاريخ: جمعه، 29 خرداد ، 1388

 

من آن روزی که دل بستم به زلف‌ت

پریشان خواستم ایـام خود را

موضوع: برترین یادداشت‌ها، عکس‌نوشت
تاريخ: یکشنبه، 6 اردیبهشت ، 1388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گاهی اوضاع اینجوریاس…
تو راهی قدم برمی‌داری که خیلی چیزاش نامعلومه و تو همین ‌قدر می‌دونی که باید قدم برداری و پیش بری؛ همین!

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: عکس‌نوشت
تاريخ: یکشنبه، 30 فروردین ، 1388

 

زنده‌گی، لبه داره خب! چی خیـال کردی!؟
ولی قرار نیس به لبه‌گاه که رسیدی کم بیاری!
بزرگ‌تر از اون باش که یه لبه مستأصل‌ت کنه…

 

موضوع: عکس‌نوشت
تاريخ: پنجشنبه، 13 فروردین ، 1388

 

 

 

 

 

 

 

 

من چه هستم؟ کبوتری خسته
مثل یک سایه‌بان، امام رضا

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: برترین یادداشت‌ها، عکس‌نوشت
تاريخ: پنجشنبه، 8 اسفند ، 1387

 

به هر آن کجا که باشد به جز اين سرا سرايم

 

موضوع: عکس‌نوشت
تاريخ: جمعه، 2 اسفند ، 1387

 

خرّم آن روز کزین مرحله بربندم بار
وز سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم

 

موضوع: عکس‌نوشت
تاريخ: جمعه، 18 بهمن ، 1387

 

 

 

 

 

 

 

 

پروردگارا!

من در زمین، غریب‌م…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: عکس‌نوشت
تاريخ: یکشنبه، 13 بهمن ، 1387