حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا:


«…همانند ولایتِ مطلقۀ معصومان(علیهم‌السلام) این اطلاق، اطلاق نسبی و در محدودۀ شرع است.

…از دیدگاه امام خمینی، ولایت فقیه نه محدود به امور حسبیه (آیت‌الله خویی) و نه منحصر در امور حسبیه و حدود و تعزیرات (آیت‌الله نایینی) است؛ بلکه همۀ امور حکومتی را در بر می‌گیرد؛ لذا «مطلقه» به معنای مطلق نسبت به حدود و قیود دو نظریۀ قبلی است؛ نه مطلق به معنای عدم قید و شرط.»(مجلۀ پگاه حوزه، شمارۀ ٣١)