«پرستار با دستمال کاغذی خط اشک را که به داخل گوشهایم راه برده است، پاک می‌کند…»[مسیا خاتم رسولان در یادداشتهای بلال حبشی، سیدمصطفی موسوی گرمارودی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، ص۱۶]