من دور و برم دوستانی دارم که می نشینند روزی یک یا چند فیلم می بینند و فردا فیلم را فراموش می کنند و فیلم بعدی. من دور و برم دوستانی دارم که چند کتاب را که از آثار نویسندگان بزرگ هستند،همزمان و به طور موازی با هم می خوانند و فردا آدم های در فضاهای این فیلم ها یا کتاب ها را –که برای خودشان یک دنیا هستند- فراموش می کنند و می روند سراغ اثر بعدی!

هنوز اثر حس های قبلی در روحشان ته نشین نشده که یک کتاب تازه دست می گیرند؛ البته اگر اثری و حسی برایشان وجود داشته باشد و هدفشان فقط درو کردن سوژه های فرهنگی به روز نباشد. هر بار که توی بازار،تب یک فیلم یا کتابی بالا می گیرد و اسمش دهان به دهان می چرخد،دچار این تناقض می شوم که من الان چقدر لازم است به نسبت این بازار به روز باشم؟

برای من سخت است که هر هفته و هر ماه در هاون احساساتم چیز جدیدی بکوبم. مشکل دارم با چیزهایی که یکباره همه چشم بسته به سمت شان خیز بر می دارند. نمی توانم این جمله قدیمی یونانی ها را نادیده بگیرم که می گویند:«جایی که همه مثل هم فکر می کنند،کسی فکر نمی کند». من فکر می کنم:«جایی که همه مثل هم انتخاب می کنند،کسی انتخاب نمی کند».

 

                                                                                                               مرضیه قاضی زاده

 

 

                               تا وقتی که دریای درون مون هنوز از اثر مطالعۀ قبلی «موّاجه»،چه طور می شه قایق جدیدی به آب انداخت؟!

 

 

وقتی این یادداشت «مرضیه قاضی زاده» رو می خوندم،خاطراتی برام زنده شد که نتونستم بی خیال شون بشم. یادداشتی که از شمارۀ ۱۳۵ هفته نامۀ همشهری جوان نقل ش کردمو نشون از یه دغدغه داره… دغدغه ای که قابل تأمله؛

 

«مطالعه» یه فرایند هوشمندانه است؛ فرق نمی کنه خوندن کتابی باشه یا ملاحظۀ فیلمی و یا گوش سپردن به موسیقی ای…

موجودات جالبی ن اونایی که فلّه ای می خونن،فلّه ای می بینن،فلّه ای گوش می دن… موجوداتی عجیب غریب!

لذت «حل شدن» اثری که مطالعه ش می کنی مگه چیزی یه که بشه به این سادگیا بی خیال ش شد؟!  …مگه می شه نسبت به جذابیت کشف و شهودی که در پی یه مطالعه به دست می آد بی اعتنا بود؟!

در تعجب م از اونایی که خودشونو از این «فرصت» محروم می کنن. زیاد دیدم از این آدما… عمراً خوندنی،دیدنی یا شنیدنی جدیدی از زیر چشمو گوش شون در بره! …کلی ادعای آپ تو دیت بودنو روشن فکری شون م می شه!