استادی داشتیم که نیک می گفت سالی یک خصلت آلوده را از صفحۀ کردار خود محو کنید و به یک خصلت نیکو بیاراییدش. فقط یکی. سالی یکی بس است. نمی خواهد سنگ بزرگ تری بردارید. تا جوانید می توانید. نگذارید بگذرد. اگر هر سال فقط یک گناه را حذف کنید و به یک خصلت نیکو آراسته شوید…   به در آی تا ببینی طیران آدمیت…

 

 

 

این یک سال (تا رمضان بعد) می خواهم همّو غم خود را بگذارمو این یک صفت آلوده که با تو قرارش را گذاشته م،از صحنۀ رفتارم حذف کنم؛ و آن یک صفت نیکو را که تو دوست می داری و قرار گذاشتیم،ملکۀ کردار نمایم. می دانم بارها و بارها زمین خواهم خورد تا ملکه شود ترک اینو ثبت آن. می دانم خیلی تنبل شده مو مدتی است افسار را رها کرده مو گذاشته م بچرد برای خودش. فربه شده این نفس پر تمنا. می دانم سخت است. می دانم طاقت م بارها و بارها طاق خواهد شد. اما تو هستی…تو می بینی…چه باک… هر بار که زمین خوردم مددم کن… گرد از لباس می تکانمو باز از سر نو… بعونک یا کریم.

 

 

 

چون ذکری مقدس،مکرر در مکرر با خود تکرار می کنم ش. هنوز چندان نگذشته از شب قدر و با تمام وجود احساس می کنم که چه بد لگام است این نافرمان. توی تاکسی،سر کار،تو خیابون،تو صف،تو خونه،چون ذکری مقدس،مکرر در مکرر با خود تکرار می کنم ش…

 

ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن

صراف وجود باشو خود را یله کن

یک صبح به اخلاص بیا بر در ما

گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن

 

 

 

 

  

 

پی نوشت:

ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن… ای یک دلۀ صد دله،دل یک دله کن…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ته نوشت ۱: کار جمعی از دانش جوهای دکترای ایرانی دانش گاه های امریکاست… خودتون ملاحظه کنین…

 

ته نوشت ۲: چن تصویر قدیمی از بارگاه مطهر امام علی بن موسی الرضا (سلام الله علیه)

 

ته نوشت ۳: علی لاریجانی: آمریکا حمله کند،اسرائیل را روی ویلچر می نشانیم

 

ته نوشت ۴: شجریان رئیس شد،پورتراب نایب رئیس

 

ته نوشت ۵: برنامۀ «ايران: خطرناک ‌ترين ملت»! از شبکۀ ماهواره‌ای ديسكاوری برندۀ جايزۀ امی (اسكار تلويزيونی) به ترين برنامۀ خبری و مستند سال شد.