“… کسانی که درک درستی از ارتباط اهل‌بیت با خدا ندارند و گمان می‌کنند که خدا کار عالم را سپرده به اهل‌بیت و خودش بی‌کار است! این باور، هم «مشرکانه» است و هم بزرگان دینی ما (کسانی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید و سیدمرتضی علم‌الهدی) آن را رد کرده‌اند و معتقدند اعتقاد به این که خدا امور خلقت را دربست به امامان سپرده (تفویض) همردیف شرک است.”[رنج آدم شدن؛ در احوال دینداری و دنیای امروز، سیدمحمد سادات‌اخوی، نشر بین‌الملل، ص۸۹]