شهید سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد:


«… فرق است بین دو گروه، آن گروهی که شرایط زمان را به خوبی درک می‌کند و آن گروهی که درک نمی‌کند… ما در ابتدای این انقلاب دیدیم که فقهایی بودند عالیقدر که فتوایشان مورد احترام است، ولی نظرشان این بود که بانوان گرامی و خانم‌ها در تظاهرات شرکت نکنند و نباید بکنند و متقابلاً رهبر انقلاب رویَش تکیه داشت…»[صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، جلسۀ ۹، ص۲۲۲]