امام صادق (سلام‌الله علیه) فرمود:

سخن من سخن پدرم است، و سخن پدرم سخن جدم است، و سخن جدم سخن حسین است، سخن حسین سخن حسن است، و سخن حسن سخن امیر مؤمنان است، و سخن امیر مؤمنان سخن پیامبر خداست، و سخن پیامبر سخن خداوند متعال است.قال الصادق (سلام‌الله علیه):

حَدیثی حَدیثُ أبی، وَ حَدیثُ أبی حَدیثُ جَدّی، وَ حَدیثُ جَدّی حَدیثُ الحُسین، وَ حَدیثُ الحسین حَدیثُ الحَسَن، وَ حَدیثُ الحَسَن ِ حَدیثُ أمیرالمؤمنین، وَ حَدیثُ أمیرالمؤمنینَ حَدیثُ رَسول‌الله، وَ حَدیثُ رَسول‌الله قولُ الله.نهج‌الذکر، ج1، ص8» به نقل از: «الکافی، ج1، ص53، ح14 / الارشاد، ج2، ص186 / منیة المرید، ص373 / بحارالانوار، ج2، ص179، ح28»]