امروز… یه بی احتیاطی… البته تقصیر من نبود… مقصر کس دیگه ای بود… بی خبر خط رو برق دار کرده بود… ولی من م باید جوانب محکم کاری رو رعایت می کردم… که نکردم… و گرفت!

 

 

 

 

امروز بعد از ظهر پنجم آذر… این اتفاق… یادم می مونه… و این که می تونست خیلی جدی تر از این حرفا باشه… و خدا رحم کرد…

 

 

 

این یه پست خاصه… واسه ثبت تو حافظۀ تاریخی م… واسه این که یاد آوری کنم… به خودم… که رشته م شوخی بردار نیس… که اولین اشتباه شاید آخرین اشتباه عمرم رو رقم بزنه… که برق،کارگر و مهندس نمی شناسه… اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرده بودم… اما حالا…        شکرت خدا!