“… عاشق جدّی‌ست، امّا عبوس نیست.”


[یک عاشقانه‌ی آرام، نادر ابراهیمی، انتشارات روزبهان، ص۳۷]