“برف را ببین! اگر تند و شلاقی ببارد، نمی‌نشیند. برف وقتی می‌نشیند که آرام و نرم ببارد. حرف هم مثل برف است؛ اگر به قول قرآن کریم نرم و لَیِّن باشد بر دل می‌نشیند و دلنشین خواهد شد.

به همین خاطر خداوند به موسی و هارون فرمود: حال که پیش فرعون می‌روید با او نرم سخن بگویید.

«فَقُولا لَه قَولاً لَیِّناً» (طه، ۴۴)

یعنی اگر تند و خشن بگویید او برنمی‌تابد، و بر دل سنگ او نخواهد نشست. کلام و سخن حافظ چرا بر دل‌ها می‌نشیند، چون نرم است، مثل مخمل و حریر. ببین وقتی که می‌خواهد بگوید با هر کس ننشین چه لطیف و چه نرم می‌گوید:

نازنینی چو تو پاکیزه‌دل و پاک‌نهاد

بهتر آن است که با مردم بد ننشینی
[مثل شاخه‌های گیلاس، محمدرضا رنجبر، نشر شهر، ص۱۲]