“… از نکات جالب این عملیات [فتح‌المبین]، چگونگی عبور از میدان‌های مین و گرفتن خط دشمن در منطقۀ سه‌راهی جسر (پل) نادری است.

پاسداران دزفولی با کمک نیرهای ارتش و شهید حاج‌غلامحسین که مقنی یزدی بود، تونلی (۴۰۰ تا ۴۵۰ متری) با دست و کلنگ به‌طور مخفیانه حفر کرده بودند که فقط یک نفر می‌توانست از آن‌ها عبور کند و ارتش عراق خبر نداشت. رزمندگان با عبور از این تونل‌ها، پشت سر سنگرهای ارتش عراق در آمدند و توانستند خط را بشکنند.”[جنگ به روایت فرمانده: درس‌گفتارهای جنگ، دکتر محسن رضایی میرقائد، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، صص۱۰۲-۱۰۳]