“…قبل از عملیات [فتح‌المبین] به برادر غلامعلی رشید که قبلاً مسئول اطلاعات دزفول بود و بر منطقۀ غرب کرخه اشراف داشت گفتم که برود و تعدادی از اعراب بومی منطقه که با سپاه همکاری می‌کردند و حتی تعدادی از قاچاقچی‌های این منطقه را پیدا کند و بیاورد. در ابتدا ایشان خیلی تعجب کرد که در این موقعیت که درگیر جنگ هستیم، شما با قاچاقچی‌ها چه کار دارید.

بعد از چند روز که ایشان چند تا از این افراد را پیدا کرد و آورد، من با آن‌ها جلسه‌ای گذاشتم و از آن‌ها راجع به راه‌هایی که برای تردد از مرز استفاده می‌کردند سؤال کردم. آن‌ها ما را به تنگِ ذلیجان (در ۱۷ کیلومتری تنگِ رقابیه) بردند که موتور به سختی از آنجا عبور می‌کرد…”[جنگ به روایت فرمانده: درس‌گفتارهای جنگ، دکتر محسن رضایی میرقائد، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ص۱۰۴]