علامه علی دوانی:


“اعضای مؤسس و هیئت تحریریه:

آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله جعفر سبحانی، امام موسی صدر، آیت‌الله حسین نوری همدانی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، مرحوم آقامجدالدین محلاتی، آیت‌الله محمد واعظ‌زاده، آقا سیدمرتضی جزائری، و من بودند.”[مفاخر اسلام، علی دوانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج۱۳، ص214، پاورقی]