“ستاد جنگ‌های نامنظم توسط شهید دکتر مصطفی چمران و آیت‌الله خامنه‌ای تأسیس شد و متشکل از جمعی از افسران نیروی زمینی ارتش، نیروهایی از سپاه پاسداران، نیروهای بسیجی، داوطلب مردمی و نیروهای بومی منطقه که بیشتر در منطقۀ هویزه و سوسنگرد به طراحی و اجرای عملیات می‌پرداختند. نیروهای این ستاد پس از شهادت دکتر مصطفی چمران با تصمیم شورای عالی دفاع در سپاه و ارتش ادغام شدند.”
[جنگ به روایت فرمانده: درس‌گفتارهای جنگ، دکتر محسن رضایی میرقائد، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ص43، پاورقی2]