“قبل از تجاوز سراسری ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم عراق با نقض مکرر حریم هوایی، زمینی و دریایی ایران نشان داد که این رژیم با برنامۀ حساب شده وارد جنگ شده است. از تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۵۸ تا ۳۰ شهریور ۱۳۵۹ به مدت یکسال و نیم، در مجموع ۶۳۶ مورد تجاوز زمینی، هوایی و دریایی از جانب عراق به مرزهای ایران صورت گرفت.

گسترش این حملات در دوره‌های زمانی مختلف ما را به این نتیجه می‌رساند که عراق برنامه‌ریزی دقیقی برای حمله به ایران داشته است.”
[جنگ به روایت فرمانده: درس‌گفتارهای جنگ، دکتر محسن رضایی میرقائد، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ص۳۵، پاورقی۱]