آیا پیشروی در خاک عراق و فتح شمال بصره جزو اهداف عملیات بیت‌المقدس بود؟ آیا این اهداف مورد موافقت حضرت امام بود؟


بخشی از اهداف عملیات بیت‌المقدس ورود به خاک عراق بود. البته چون ما در عملیات با کمبود نیرو مواجه شدیم، فقط توانستیم خرمشهر را آزاد سازیم و وارد خاک عراق نشدیم. ولی در طرح عملیاتی ایران، عبور از مرز همزمان با آزادسازی خرمشهر طراحی شده بود.

اما اینکه آیا حضرت امام و شورای انقلاب از این نکات اطلاع داشته‌اند یا خیر، به طور دقیق به یاد ندارم؛ چون همان طور که عرض کردم ما این عملیات‌ها را به صورت کلان به تصویب رساندیم و همچنین در آن زمان دوستان در موقعیتی نبودند که بتوانند اظهار نظر کنند. چون ما تازه عملیات ثامن‌الائمه(ع) را انجام داده بودیم و حصر آبادان شکسته شده بود و هنوز دانش نظامی که امروزه در سطح مسئولان به وجود آمده، در آن روزها وجود نداشت.”
[جنگ به روایت فرمانده: درس‌گفتارهای جنگ، دکتر محسن رضایی میرقائد، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ص۱۱۷]