دکتر سیدصادق طباطبایی:

 

“یکی از علمای شیعه، مرحوم آیت‌الله [سیدمحمدعلی] موحد ابطحی، گفته بود که در نجف به امام گفتم شما که دربارۀ حکومت اسلامی سخن می‌گویید حکومت اسلامی را به دست چه کسی می‌خواهید بسپارید؟

امام گفتند: «دوست خود شما آقا موسی صدر».”

 


[خاطرات سیاسی اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، مؤسسۀ چاپ و نشر عروج، ج۲، ص۲۲۴]