حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد قائم‌مقامی در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ پنجره:


«از دلایل اثباتی [ولایت فقیه] نیز نظریه حضرت امام رضوان ا… تعالی علیه را می‌توان گفت که فرموده‌اند: اعمال ولایت فقها و علما به قابلیت مردم بستگی دارد که در زمان ما این قابلیت پدید آمد و انسان‎ها قبول کردند. البته، قبول مردم اصل ولایت فقیه را ایجاد نکرده، بلکه بسط ید را میسور و مقدور کرده است. بعضی از فقها، مانند آیت‌ا… خویی معتقدند اصل بر رجوع مردم است که اگر جامعه رجوع کرد، از باب قدر متیقن، متصدیان امور حسبیه، تصدی امور عام را بر عهده می‌گیرند. دیدگاه کامل‎تر و جامع‎تر را حضرت امام فرمودند که خداوند برای فقیه، ولایت را جعل کرده و مردم وظیفه دارند به ولی فقیه رجوع کنند و اگر رجوع کردند ثواب در انتظار آن‎هاست و اگر رجوع نکردند، گناه کرده‌اند و ولی فقیه هم نمی‌تواند ولایت را اعمال کند.»


(+ هفته‌نامۀ پنجره، شمارۀ ۵۳، مرداد ۱۳۸۹)