حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد قائم‌مقامی در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ پنجره:


«از دلايل اثباتی [ولایت فقیه] نيز نظريه حضرت امام رضوان ا… تعالی عليه را می‌توان گفت كه فرموده‌اند: اعمال ولايت فقها و علما به قابليت مردم بستگی دارد كه در زمان ما اين قابليت پديد آمد و انسان‎ها قبول كردند. البته، قبول مردم اصل ولايت فقيه را ايجاد نكرده، بلكه بسط يد را ميسور و مقدور كرده است. بعضي از فقها، مانند آيت‌ا… خويی معتقدند اصل بر رجوع مردم است كه اگر جامعه رجوع كرد، از باب قدر متيقن، متصديان امور حسبيه، تصدی امور عام را بر عهده می‌گيرند. ديدگاه كامل‎تر و جامع‎تر را حضرت امام فرمودند كه خداوند برای فقيه، ولايت را جعل كرده و مردم وظيفه دارند به ولی فقيه رجوع كنند و اگر رجوع كردند ثواب در انتظار آن‎هاست و اگر رجوع نكردند، گناه كرده‌اند و ولی فقيه هم نمی‌تواند ولايت را اعمال كند.»


(+ هفته‌نامۀ پنجره، شمارۀ 53، مرداد 1389)