سؤال: سؤالی از حضورتان داشتم که لطف کرده و پاسخ فرمایید. در مورد ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه توضیح بفرمایید.

پاسخ: منظور از ولایت فقیه این است که برای تصدی امور مملکت یک مجتهد که اسلام‌شناس باشد بهتر از جهّال می‌باشد و ولایت مطلقه یعنی هر آنچه که در مدیریت دخالت دارد در حوزه قدرت و اختیار مجتهدی است که عادل و فقیه مدبّر باشد.(+)
سؤال: آیا ولایت ولی فقیه، ولایت مطلقه است؟

پاسخ: منظور از مطلقه کلیه امور مربوط به حکومت و مدیریت کشور است و این مطلب درستی است.(+)(+ سایت آیت‌الله گرامی)