آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی:


«آقای بازرگان به عنوان نماینده‌ی دوم تهران در مجلس اول صحبت کردند. گفتند: «علت اینکه تأخیر کردم این بود که خود را موظف دیدم خدمت آقای شریعتمداری برسم. چون تا قبل از سال ۴٢ فقط ایشان رهبری نهضت را به عهده داشتند و بعد از تبعید امام هم باز مدیریت مبارزه با ایشان بود». سپس مهندس بازرگان گفت: «صلاح و مصلحت روحانیت این است که از دخالت در سیاست پرهیز کنند و به راهنمایی و تذکر به راهنمایی و تذکر به مسئولان بسنده کنند!»»حاشیه های مهم‌تر از متن، علی الفت‌پور، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص٢۴٠» به نقل از: «خاطرات آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص٢٣٩»)