«باد پائیزی برگهای زرد و سرخ را در کنارۀ خیابان به بازی گرفته بود. رگبار ِ پراکنده آسفالت را خال می‌زد…»[مسیا خاتم رسولان در یادداشتهای بلال حبشی، سیدمصطفی موسوی گرمارودی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، ص۲۴]