جیمی کارتر:


“در بحث‌هایی که در کنفرانس گوادلوپ درباره‌ی امور مختلف جهانی مطرح شد، پی بردم که شاه از کمترین حمایت در بین سه رهبر بزرگ دنیا برخوردار است. همه‌ی آنها متفق‌القول بودند که باید حکومت ملی تشکیل شود، و شاه هر چه سریع‌تر ایران را ترک کند، بنابراین آنها با من هم‌عقیده بودند که ارتش باید قدرتمند و متحد باشد تا از خمینی و انقلابیون حمایت نکند.

ژیسکارد گزارش داد که به زودی قصد دارد خمینی را از فرانسه اخراج کند. بنابراین کشورش مرکز درگیری‌ها و فعالیت گروه‌های انقلابیون نخواهد بود، اما شاه عقیده داشت که آیت‌الله خمینی به جای رفتن به کشورهایی مانند عراق، لیبی یا… باید در آنجا نگه داشته شود، زیرا در جاهای دیگر مشکل‌آفرین خواهد بود.”[ایران در خاطرات جیمی کارتر، ترجمۀ ابراهیم ایران‌نژاد و طیبه غفاری، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص35]