“پس از آزادی خرشهر توسط سربازان ایرانی، تحلیل‌های زیادی انجام شد و فرماندهی عراق، تلخی‌ها و ذلت‌های بسیاری را پذیرفت. من در جلسه‌ای که برای دریافت مدال شجاعت تشکیل شده بود، به حضور رئیس جمهور عراق رسیدم. صحیت‌های سرّی صدام‌حسین، نشان‌دهنده‌ی عمق ذلت عراق بود. در این جلسه صدام گفت: «از این به بعد نباید دست به عملیات تهاجمی بزنیم و باید تمرینات خودمان را حول برنامه‌های دفاعی تنظیم کنیم.»

البته این کلمات فقط در همان محل عنوان شد و به بیرون درز نکرد؛ ولی رسانه‌های عراق و کشورهای دیگر کاملاً به این موضوع پی بردند که عراق با از دست دادن خرمشهر، ناامید و ناتوان شده است و این عملیات، کمر عراق را شکسته و توان هرگونه تحرک و مانوری را از او گرفته است.


ایرانییان با انجام این عملیات، به جهانیان ثابت کردند که قوای اسلام قادر است با قوی‌ترین نیروها مقابله کند و آن‌ها را به زانو درآورد.

گزارش‌های سرّی این عملیات و میزان خسارات و تلفات آن را هنگامی که در بیمارستان بستری بودم، مطالعه کردم و درد و بیماری‌ام مضاعف شد؛ تلفات و خسارات وارد شده طبق گزارش محرمانه‌ی ارتش عراق چنین بود:


۱- انهدام ۸۰درصد از لشکر سوم زرهی؛ متشکل از تیپ‌های ۱۲، ۶، ۸۱ و ۵۳ زرهی.

۲- انهدام ۸۰درصد از لشکر یازدهم پیاده؛ متشکل از تیپ‌های ۱۳، ۲۲، ۴۴، ۴۵، ۴۸، ۴۹٫

این دو لشکر در خرمشهر مستقر بودند.

۳- نابودی لشکر پنجم پیاده مکانیزه؛ متشکل از تیپ‌های ۲۶ پیاده و ۱۵، ۲۰، ۲۶ و ۵۵ زرهی.

۴-نابودی لشکر ششم زرهی؛ متشکل از تیپ‌های ۱۶ و ۳۰ و تیپ ۲۵ مکانیزه.

۵- نابودی لشکر نهم زرهی؛ متشکل از تیپ‌های ۳۵، ۴۳ و تیپ ۱۴ مکانیزه.

۶- نابودی لشکر هفتم؛ متشکل از تیپ‌های ۱۹ و ۳۹٫

۷- نابودی لشکر دهم زرهی؛ متشکل از تیپ ۱۷ و ۲۴ زرهی.

۸- نابودی لشکر دوازدهم؛ متشکل از تیپ ۳۷ زرهی و تیپ ۴۶ مکانیزه.

۹- نابودی لشکر یازدهم؛ متشکل از تیپ‌های ۱۳، ۲۲، ۴۴، ۴۵، ۴۸ و ۴۹ پیاده.


همچنین در گزارش فوق، اسامی تیپ‌های به اسارت درآمده، از این قرار بود: تیپ‌های ۹، ۱۰، ۲۰، ۲۳۸، ۵۰۱، ۴۱۷ و ۶۰۵٫

تعداد کشته‌های عراق طبق این گزارش، هفده هزار نفر بود. این گزارش که توسط سرهنگ ستاد اسعد عبدالخالق السامرایی تهیه شده بود، مرود تأیید قرار نگرفت و به مرور، با ترفندهای مختلف، آن را حذف کردند و گفته شد که این ارقام دقیق نیست!

مسئولیت تهیه‌ی گزارش به ماهر عبدالرشید واگذار شد. گزارش وی که مبتنی بر دروغ و قلب حقایق بود، مورد تشویق و تأیید فرماندهی کل قوا قرار گرفت. ماهر عبدالرشید در گزارش خود نوشته بود: «نبردهای خرمشهر، این واقعیت را به اثبات رسانده است که ارتش عراق بسیار نیرومند و قوی است و توانایی انجام عملیات هجومی و حمله و عملیات عقب‌نشینی تاکتیکی را در هر زمان و هر موقعیت دارد!»”
[اعترافات، خاطرات سرهنگ عراقی عبدالعزیز قادر السامرائی، ترجمۀ عبدالرسول رضاگاه، سورۀ مهر، صص۳۳-۳۵]