معصومه ابتکار:

 

“از این دست ماجراها زیاد بود. مثلاً فرمانده نیروی هوایی قطر از آقای محمدعلی ابطحی رئیس دفتر وقت رئیس جمهور تقاضا کرد که بتواند ۱۸ باز شکاری را از منطقۀ خجیر پرواز دهد و بعد با هواپیما آنها را تا قطر رهگیری کند و ببیند نتیجه چه می‌شود.

اما با توجه به حساسیت منطقۀ خجیر و ضرورت کسب مجوز از نیروهای نظامی، به نظر می‌رسید کار آسانی نباشد. اقدامی هم صورت گرفت ولی به نتیجه نرسید. از طرف دیگر با تکرار تقاضای شخصیت قطری مواجه بودیم. بالاخره با تمهیدات آقای تهرانی [مدیرکل نظارت و بازرسی سازمان محیط زیست] بازهای شکاری از منطقه‌ای در استان سمنان به عنوان اینکه منطقۀ خجیر است، به پرواز درآمدند!”

 


 

[خوشه‌های شهریور؛ خاطرات اولین زن عضو دولت جمهوری اسلامی ایران، معصومه ابتکار، انتشارات اطلاعات، ص۸۵، پاورقی]