“آنها که از درون نجوشیده‌اند، از بیرون پر خواهند شد.”

 

 


[صراط، علی صفایی حائری، انتشارات لیلة‌القدر، ص24]