“آنها که خود را نکاشته‌اند و ریشه‌ها را از خاک بیرون برده‌اند، قراری نخواهند داشت.”

 

 


[صراط، علی صفایی حائری، انتشارات لیله‌القدر، ص۳۳]

 

 

 

هم‌چون‌این:

از آن تلنگرها (۱)