“۳ تیـر

… شب با سران قوا جلسه داشتیم… از احمدآقا خواستیم که کاندیدای نمایندگی مجلس شود که پس از من ریاست مجلس را به عهده بگیرد. نماینده‌ها[ی مجلس] هم نامه نوشته‌اند و همین را خواسته‌اند، ولی ایشان به خاطر کسالت و افسردگی، آمادگی کار ندارد و مصلحت نمی‌داند که به این زودی سمتی بپذیرد. ترجیح می‌دهد چند ماه دیگر اقدام کند…۹ تیـر

… در خطبۀ دوم [نماز جمعۀ تهران] گزارش سفر به شوروی را دادم و تحلیل نمودم. از حذف شعار مرگ بر شوروی توسط مردم حمایت نمودم و پیشنهاد لقب «رهبر انقلاب» را برای آقای خامنه‌ای مطرح کردم…۱۱ تیـر

… به جلسۀ علنی مجلس رفتم. آقای [عبدالمجید] شرع‌پسند نمایندۀ کرج، قبل از دستور، متن استعفانامۀ خودش را خواند که مضامین ضد انقلابی دارد و رهبری و آیندۀ انقلاب را زیر سئوال برده است. باعث ناراحتی شدید اکثریت نمایندگان شد. من هم عصبانی شدم، ولی عکس‌العمل نشان ندادم…”
[بازسازی و سازندگی؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۸، دفتر نشر معارف انقلاب، صص۲۰۱-۲۰۸]
هم‌چون‌این:

قدری خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۸؛ خرداد، اردیبهشت، فروردین