“با کمال تبریزی، حسن پورشیرازی، عمو پورنگ، سیروس مقدم و… به سرپرستی آقای نوروزبیگی رفته بودیم مکه. بقیه‌ی کاروان‌مان هم زایرین معمولی بودند.

… بچه‌های یکی از شبکه‌های تلویزیون خودمان که گزارش تهیه می‌کردند، مرا دیدند. گزارش‌گر نزد من آمد و پرسید: اجازه می‌دهید مصاحبه کنیم؟

پرسیدم: درباره‌ی چی؟

گفت: درباره‌ی احوالات شما در مکه.

گفتم: شما درباره‌ی مسایل شخصی‌تان مثلاً اتاق خواب‌تان مصاحبه می‌کنید؟

گفت: چه ربطی دارد.

گفتم: در اتاق خواب دو نفریم و خدا. این‌جا از اتاق خواب هم شخصی‌تر است، چون فقط یک نفریم و خدا.”[این مردم نازنین؛ قصه‌های رضا کیانیان با مردم، نشر مشکی، صص۸۲-۸۵]
هم‌چون‌این:

قصه‌های رضا کیانیان با مردم (۲)، (۱)