دکتر غفاری: … من می‌گویم آن آقایی هم که ملحد است مثل هیوم که فیلسوفی است که وحی را قبول ندارد و الی ماشاءالله مثل او هستند که وحی و خدا و پیغمبر را قبول ندارند. با اینها باید چه کرد؟

 

سمات: ادعای آنها این است که ما استدلال عقلی برای نظراتمان داریم.

 

دکتر غفاری: خوب بله آنها چنین می‌گویند. من از شما پرسیدم راه مواجهه با آنها چیست؟ آیا جز این است که باید با استدلال عقلی به استدلال عقلی آنها پاسخ بدهیم؟ کما اینکه چنین هم می‌کنیم. آیا می‌توانیم به امثال هیوم بگوییم که چون شما اشتباه می‌کنید باید به دین اسلام ایمان بیاوری و مطابق با آیات قرآن فکر کنی تا از اشتباه خارج شوی؟!”

 


 

[جدال با مدعی، دکتر حسین غفاری، انتشارات حکمت، ص۱۴۰]