آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی:


“آیت‌الله بروجردی گرچه در قم، بحث ولایت فقیه را مستقلاً مطرح نکردند، ولی نظر ایشان همانند امام، بر ولایت مطلقه برای فقیه بود.

شاهدم این است که ایشان به هنگام تأسیس مسجد اعظم، ناچار شدند حیاطی را که وضوخانۀ آستانه و در کنار آن بقعه‌هایی بود و در این بقعه‌ها، قبرهایی وجود داشت، خراب کنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ایشان وضوخانه و بقعه را خراب کردند (البته بدون این که اصل قبرها را از بین ببرند) و جزء مسجد اعظم قرار دادند.

کسی به ایشان اعتراض می‌کند که حیاط مربوط به آستانه است و بقعه‌ها مربوط به دیگران، شما به چه مجوزی آنها را تصرف کردید؟ ایشان لبخندی می‌زنند می‌فرمایند: «معلوم می‌شود این آقا هنوز ولایت فقیه، درست برایش جا نیفتاده است»!

معنای سخن ایشان این است که: فقیه، ولایت مطلقه دارد، کاری را که مصلحت ببیند، به حکم این ولایت انجام می‌دهد».”[مفاخر اسلام، علی دوانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج۱۲، ص۳۴۳]
هم‌چون‌این:

آیت‌الله بروجردی و ولایت فقیه (۱)