“حتی عبادت‌ها مادام که عبودیت نباشند اثری ندارند.”
[صراط، علی صفایی حائری، انتشارات لیله‌القدر، ص۷۷]
هم‌چون‌این:

از آن تلنگرها(۲): هم‌چون درختی بر سطح خاک

از آن تلنگرها (۱)