همیلتون جردن:

 

“[سه‌شنبه، ۶ نوامبر ۱۹۷۹، ۱۵ آبان ۱۳۵۸] …رییس‌جمهور برای صرف صبحانه‌ی معمول با رییس کنگره بلند شد تا جلسه را ترک نماید. در کنار در لحظه‌ای مکث نمود و گفت: «راستی سای [وزیر امور خارجه] و جودی [سخنگو و مشاور مطبوعاتی کاخ سفید]، من از این که آن … که شهروندان ما را نگاه داشته‌اند «دانشجو» نامیده می‌شوند خسته شده‌ام. جودی شما و هادینگ [سخنگوی وزارت امور خارجه] بنشینید و ببینید آنها را چه باید بنامیم. ولی آنها را باید تروریست، گروگانگیر یا چیزی که ماهیت واقعی آنها را بازگو نماید، نامید.»

جودی پاسخ داد: «بله قربان» و به مجرد آن که رییس‌جمهور در را پشت سر خود بست به کنایه گفت: «آدمکشهای اسلامی چطور است؟»”

 

 


[بحران، همیلتون جوردن، انتشارات کتاب‌سرا، ص ۱۹]

 

 

 

 

از هم‌این کتاب:

بحران(٢):  و سرانجام کارتر پذیرفت شاه به آمریکا بیاید

بحران(۱): این بار هم مثل آن بار است!