“دشمن در ابتدای جنگ حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر مربع از سرزمین ایران را به اشغال درآورد اما طی هشت ماه حدود دو سوم آن آزاد شد و از ۵۰۰۰ کیلومتر مربع باقی مانده، دشمن از ۲۵۰۰ کیلومتر مربع آن عقب‌نشینی کرد و در نتیجه ۲۵۰۰ کیلومتر مربع دیگر از جمله مناطق فکه، ارتفاعات حمرین، نفت شهر، خسروی و ارتفاعات آق‌داغ و چاه‌ها نفتی سمیده و بیات همچنان در اشغال دشمن ماند.”

 

[جنگ به روایت فرمانده: درس‌گفتارهای جنگ، دکتر محسن رضایی میرقائد، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ص۲۱۳، پاورقی۱]

 

 

 

 

هم‌چون‌این:

(+) چه مساحتی از ایران توسط ارتش عراق اشغال شد؟

(+) مسألۀ پایان جنگ(۲): نظریۀ ۶+۲

(+) جنگ جنگ تا؟