مسعود بهنود:

 

“… لحظه‌ها به‌سرعت می‌گذشت و بختیار در عین حال امیدوار به تظاهرات طرفداران قانون اساسی بود که قرار بود در تهران برپا شود. از یک هفتۀ پیش بر سر این تظاهرات با این و آن گفت و گو شده بود.

ارتشیان می‌گفتند این فرصتی است تا وفاداری خود را به شاه و رژیم سلطنتی به‌نمایش بگذارند ولی گروه کثیری را عقیده بر این بود که شاه قابل دفاع نیست و باید در تظاهرات خواستار استعفای شاه و تعیین ولیعهد به پادشاهی شویم. عدۀ دیگری نظر بر فرح به‌عنوان نایب‌السلطنه داشتند. بختیار توانست این جمع را با یکدیگر هماهنگ کند و سرانجام به همه بقبولاند که تظاهرات به‌طرفداری از قانون اساسی باشد، با تصاویری از حضرت علی(ع) و دکتر مصدق.”


[۲۷۵ روز ِ بازرگان، مسعود بهنود، نشر علم، ص۱۲۵]

 

 

 

از هم‌این کتاب:

(+) شاه گفت تو را انتخاب کرده‌ام برای این‌که خر خوبی هستی!

(+) روزگاری محمدرضاشاه ایران را پناه‌گاهِ شاه‌های سرنگون‌شده کرده بود